Samuel Johnson


Een voorbeeld is altijd doeltreffender dan een voorschrift.