Ledo


    V: Geloof je in liefde op het eerste gezicht?
    A: Nee

    Ok, dan ben ik over 5 minuten terug.