Karl Marx


Geld is de absolute, zelfbepalende waarde van alle dingen. Daarom heeft het geld de hele wereld, de menselijke zowel als de natuurlijke, beroofd van haar echte waarde. Geld is de vervreemde essentie van 's mensen leven en werken en deze vreemde essentie domineert de mens omdat hij geld verafgoodt.