Sri Krsna


Alle onvolkomenheden die worden ervaren, komen voort uit onvolkomen kennis van het volkomen geheel.