R.T. Pascalle


De mens is niet zozeer beperkt door zijn middelen, maar door zijn visie.