Max Planck


Niet de zichtbare, vergankelijke materie is de ware, echte werkelijkheid,
maar de onzichtbare, onsterfelijke geest is het ware.