Hesiodosus


Veruit de beste is hij die zelf alles inziet, goed is ook hij die wil horen naar goede raad, maar hij die niet zelf inziet en ook niet andermans woord te harte neemt, dat is een waardeloos man.