Edward Young


De mens heeft slechts weinig nodig, en dat weinige niet eens lang.