Anatole France


Het ligt in de menselijke natuur om verstandig te denken en idioot te handelen.