Ralph Emerson Waldo


De mensen van karakter zijn het geweten der maatschappij.