Horatius


De roem die gij behaalt beantwoordt nimmer aan de moeite welke gij u getroost hebt.