Jeffrey Stamps


Beslotenheid is een aanvulling op openheid, zoals individualiteit een aanvulling is op samenwerking.