Epicharmus


Niemand is uit eigen beweging slecht, nog tegen zijn zin gelukkig.