Mischa Hoogstra


Vraag des levens is,gaan we door of slaan we af? Maar de meeste mensen slaan door en ze gaan af!!!