Christiane Bens


Het eerste gebod is de zelfrealisatie. Niemand is ermee gebaat, als gij uw leven verminkt of eraan verzaakt. Ge kunt niet leven in de plaats van iemand anders. Het komt er op aan te worden wat ge zijt, wilt ge iets betekenen voor de anderen. Als ik in mij eigenschappen draag, die door ontwikkeling mijn persoonlijkheid verrijken, maar ik zou die eigenschappen onderdrukken, omdat ze niet overeenstemmen met uw levenshouding (karakter, verlangens, mogelijkheden ...)dan kan ik nooit U verrijken omdat ik niets ben in mijzelf.