Pieter den Dulk


De kwaliteit en kwantiteit van de communicatiemiddelen is omgekeerd evenredig met de kwaliteit en kwantiteit van de communicatie tussen mensen.