Protagoras van Abdera


De mens is de maat van alle dingen.