Rosa Steyn


Ik praat het liefst niet over tv. Dat getuigt van een beperkte belevingswereld.