Giovanni Agnelli


Alles in het leven is in bruikleen.