Bismarck


Geloof pas iets als het officieel is ontkend.