Peter Knobbe


De diepste oorzaak van gebrek aan kennis is gebrek aan belangstelling.