La Rochefoucauld


Hoe wantrouwig wij ook tegenover de oprechtheid staan van hen, met wie wij spreken, wij geloven altijd dat zijn tegenover ons eerlijker, zijn dan tegenover anderen.