R. Djairam


Een menigte telt veel koppen, maar weinig hersens.