Otto Weiss


Sommige mensen kennen zoveel beroemde persoonlijkheden, dat ze zichzelf ook voor beroemd houden.