Jaques Derks


De personele bezetting op een helpdesk wordt bepaald door de gebruiksvriendelijkheid van de software.