Hennie Moelard


Ik, ik kan alleen maar knikken. Wanneer men spreekt zonder te rangschikken. Dat jij bent jij en ik ben ikke.