Niels Bohr


Er zijn dingen die zo ernstig zijn, dat men erom moet lachen.