George S. Patton


Als je de mensen zegt waar ze heen moeten, maar er niet bij verteld hoe ze er moeten komen, sta je verteld van de resultaten.