Anon


Wie onder u het leven als een grap beschouwt, moet de clou eens bekijken.