Peter Borden


De meeste vooruitgang wordt in de wetenschap geboekt, als iemand om de een of andere reden gedwongen wordt van werkterrein te veranderen.