Alexander Pope


Orde is de eerste wet van de hemel.