Albert Szent-Györgyi


Uitvinden is naar hetzelfde kijken als ieder ander, maar er anders over denken.