Helga Poot


Reactie op spreuk 182 (van Hans):

Het is buiten kouder dan vandaag!