Helga Poot


Verstandigen leren van anderen.
Middelmatigen leren door schade en schande....
Domoren leren niets, zij weten alles al!