Krishnamurti


    De voordurende tegenstellingen in de wereld en al het geweld, de agressie en de angst die daar uit voortvloeien worden veroorzaakt door het feit, dat we er schijnbaar maar niet in slagen onszelf van onze kondities te bevrijden. Niet de realiteit doch onze identiteit bepaalt onze verkeerde standpunt. Dat onvermogen in de wereld zijn we dus zelf. Door konditioneringen verliezen we onze vrijheid, terwijl angst en ˇnvrijheid hun plaats innemen. Oˇk de vrees voor het nieuwe is er vaak de oorzaak van dat men aan het verleden hangt, (godsdienst kan zo'n "verleden"zijn) en omdat vernieuwing nu eenmaal altijd een feit is blijft die vrees bestaan. Het hebben van een religie is niet persÚ verkeerd,wel je laten"konditioneren". Wanneer je dit door hebt ben je in staat met de opheffing hiervan te starten. Niemand heeft jou namelijk dwingend te zeggen wat jouw levensweg is; laat de ander maar zijn "anders zijn" en wordt niet zijn slaaf, je geniet soms een zekere bescherming maar betaalt er voor met je vrijheid. Echte vrijheid vraagt echter wel om dicipline,matigheid en tevens consequent gedrag. Ben je er steeds van bewust uit vrije wil te handelen, laat de tegenstellingen"non verbaal" op je afkomen, schouw emotionele of sentimentele uitingen met een lege geest. Schakel steeds terug naar het heden, ben steeds aanwezig en veel frustraties kunnen verdwijnen. Deze instelling van afstandelijk schouwen geeft ons zicht op de werkelijkheid en uiteindelijk opheffing van onze konditioneringen, de grootste vijanden van het menselijk ras. Zo verdwijnen onze vooroordelen. Met volle aandacht aanwezig zijn doet gespletenheid verdwijnen. Schouw met een lege geest naar verleden,heden,en toekomst en het "Ego" verdwijnt. Zo kom je in aanraking met de bron en de zin van het leven, voor mij mag je dat God noemen. Angst is er ook in de vorm van vrees voor eenzaamheid, het is schijnbaar een wet, dat we afhankelijk moeten zijn van een ander. Laten we in ieder geval probÚren dit te voorkˇmen. Oˇk meditatie behoort geen lapmiddel te zijn tegen een confrontatie met hetzelf. Zoals we al eerder zagen worden konflicten veroorzaakt door onze voorkeuren en konditioneringen. Deze gespletenheid kan niet vermeden worden; we zouden niet kunnen fuctioneren zonder kennis van anderen te ontvangen tevens ontvang je met je geboorte eigenschappen en talenten waar je het mee zult moeten doen. Laat je geen schuldgevoel aanpraten; als je achteraf tot de conclusie komt iets niet goed gedaan te hebben doe je het de volgende keer beter. Je moet echter wel beseffen, dat je in een maatschappij leeft die maar niet alles kan accepteren. Als we presteren omdat anderen dit willen i.p.v. wijzelf of als we beledigd worden en dit toedekken zal die houding onze groei beperken en ons onzeker maken. Al het handelen om de groep te behagen kost energie, laat dat dus en de energie stroomt weer terug. Dit geldt tevens voor alle "ismes" die je denkt te moeten dienen: loslaten dus.