Lao-tse


Wie altijd op zijn tenen loopt,
zal niet lang overeind blijven.