J. Horree


Je moet altijd een kwartje meer in je zak hebben dan je nodig bent.