Frits Bolkestein
De VVD is de Partij van de Arbeid.