K. de Zak


Het leven is gelijk een kinderhemd, kort en bescheten.